T-Mobile Aukcja Świąteczna

Przygotowanie portalu licytacyjnego w ekspresowym tempie? Dla nas to żaden problem! Scrolluj stronę i dowiedz się więcej o założeniach projektu.

Projekt w konkretach

CEL PROJEKTU

Głównym założeniem projektu było stworzenie portalu licytacyjnego dla pracowników T-Mobile, na którym mogli licytować nagrody, a wylicytowane środki przekazać na cele charytatywne.

ZADANIA BANANY

Naszym zadaniem było przygotowanie funkcjonalności licytowania nagród, odpowiednie walidowanie użytkowników, uzupełnienie systemu nagrodami oraz dostosowanie portalu do urządzeń mobilnych.

TECHNOLOGIA

Do wdrożenia portalu wykorzystaliśmy CMS Wordpress. Sam moduł licytowania produktów został przez nas stworzony od podstaw, dzięki wiedzy i autorskiemu pomysłowi.

OPINIA KLIENTA PO REALIZACJI PROJEKTU

Ekspresowa dynamika stworzenia portalu była bardzo stresująca. Na szczęście współpracują z Banana udało mi się uniknąć wtopy i wszystko zostało dowiezione na czas.
Patrycja, Endorfina Events

Więcej o projekcie

Walidacja użytkowników

Ze względu na specyfikę projektu oraz docelowych użytkowników, którzy mieli korzystać z portalu, jedną z podstawowych funkcjonalności systemu było walidacja po konkretnej domenie. Udział w licytacjach mogli wziąć tylko pracownicy T-Mobile.

Autorski moduł licytacji

Moduł licytowania prezentów był główną funkcjonalnością systemu, ponieważ pozwalał na składanie ofert z minimalną kwotą przebicia ceny. Zakończenie wszystkich licytacji zostało ustawione na konkretną datę, natomiast w przypadku końcowego przebijania, czas danej licytacji wydłużał się do maksymalnie 15 minut. Dzięki temu każdy użytkownik miał czas na przebicie „last minute”.

Aktywacja społeczności

Kolejną z istotnych funkcjonalności portalu było zaangażowanie uczestników w licytowanie. Moduł komentarzy pozwolił na komunikację między licytującymi, a także wzmocnił chęć pozytywnej rywalizacji, co przełożyło się na większe kwoty końcowe.

Korzystanie na urządzeniach mobilnych

Ze względu na dużą liczbę produktów, przystosowanie systemu do urządzeń mobilnych było większym wyzwaniem niż w przypadku klasycznej strony wizerunkowej. Dzięki optymalizacji kodu oraz licytowanych produktów, portal działał bardzo płynnie na urządzeniach mobilnych.